O mnie

Monika kotlarek2

Nazywam się Monika Kotlarek i jestem psychologiem.

Ukończyłam Szkołę Wyższą Psychologii Społecznej w Warszawie (wydział zamiejscowy we Wrocławiu) na kierunku Psychologia, ze specjalnością Psychologia Kliniczna.

Doświadczenie zawodowe
  • Neuropsychologia, Psychologia i Psychoterapia, Ośrodek dla Dzieci i Młodzieży dr n. med. Piotr Ognik w Poznaniu;
  • Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu;
  • Szkolenia i warsztaty psychologiczne;
Dyplomy i certyfikaty
  • Dyplom ukończenia studiów wyższych i uzyskanie tytułu magistra na kierunku Psychologia ze specjalnością Psychologia Kliniczna w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie, wydział zamiejscowy we Wrocławiu (nr dyplomu 12313).
  • Zaświadczenie o odbyciu praktyk zawodowych w Neuropsychologia, Psychologia i Psychoterapia, dr n. med. Piotr Ognik, Poznań, ul. Ściegiennego 14/1.
  • Zaświadczenie o odbyciu praktyk zawodowych w Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu.
  • Zaświadczenie o wolontariacie na oddziale chemioterapiiw Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu.
  • Zaświadczenie o wolontariacie na Uniwersytecie Dzieci we Wrocławiu.
  • Certyfikat uczestnictwa w szkoleniu “Seksualność dzieci i młodzieży” organizowanym przez Wydział Zamiejscowy Szkoły Wyższyej Psychologii Społecznej we Wrocławiu.
  • Świadectwo ukończenia szkolenia “Podstawy umiejętności prowadzenia interwencji kryzysowej” zorganizowanej przez Dolnośląskie Centrum Psychoterapii (nr świadectwa 1705/DCP/02/11)